Kasan architects


KASAN ARCHITECTS

Architektonická kancelář KASAN ARCHITECTS byla založena v roce 2009 architektem Michalem Kasanem. Její tvorba se opírá o zkušenosti získané na zakázkách v České republice. S pomocí spolupracujících odborníků je kancelář schopna zpracovat projektovou dokumentaci širokého spektra staveb a podílet se na jejich realizaci.

Orientujeme se především na výstavbu rodinných a bytových domů, a to nejen v oblasti novostaveb, ale i rekonstrukcí. Dále se zabýváme stavbami občanské vybavenosti, rekonstrukcemi staveb, urbanismem a návrhy a realizací interiérů včetně detailů. Nabízíme řešení jak stavět nové domy v nízkoenergetickém či pasivním standardu, popřípadě již stojící domy upravit tak, aby těmto standardům vyhovovaly.

Ke každému klientovi přistupujeme vždy individuálně a klademe důraz na uspokojení jeho představ. Klientovy požadavky jsou při společných konzultacích odborně korigovány tak, aby vzniklo kvalitní dílo jak po stránce estetické, tak i konstrukční a technologické, a aby jeho užívání bylo co nejekonomičtější.

Ing. arch. Michal Kasan ARCHITEKTURA & URBANISMUS

narozen 14. 5. 1984 v Nové Bani (Slovenská republika)

1999 - 2003
Gymnázium v Orlové
2003 - 2007
Fakulta architektury VUT v Brně, bakalářské studium
2006 / 2007
Raum und Umweltplannung, Technische Universität Kaiserslautern, bakalářské studium
2007 - 2009
Fakulta architektury VUT v Brně, magisterské studium
2007 - 2009
Petr Lichnovský architektonická kancelář, Ostrava - Ing. arch. Petr Lichnovský
2009 - 2011
Atelier S.A.M., Brno - Ing. Tomáš Vymětal
2010 - 2011
Atelier WIK, Brno - Ing. arch. Vít Vencour
Od 2009
KASAN ARCHITECTS


Ing. arch. Kamila Miklová INTERIER & DESIGN

narozená 3. 1. 1987 v Uherském Hradišti

2002 - 2006
SUPŠ v Uherském Hradišti
2006 - 2010
Fakulta architektury VUT v Brně, bakalářské studium
2010 - 2012
Fakulta architektury VUT v Brně, magisterské studium
2010 - 2012
Atelier WIK, Brno - Ing. arch. Vít Vencour
Od 2012
KASAN ARCHITECTS

Příběhy klientů